18. Hoe komt het dat het verschil zo groot is, 10-15% van de bevolking is obees en toch maar 1500 leden? (Demo)

Dat het ledental klein is heeft een aantal redenen.

Obesitas is pas sinds kort herkend als chronische aandoening. Deze herkenning heeft pas 2 jaar geleden ook geleid tot erkenning binnen de medische wereld. De algemene populatie is daar nog niet helemaal aan toe.
Over het algemeen is het zo dat naarmate de ziekte algemener is, de organisatiegraad lager is.
Daarnaast denken de meeste dikke mensen dat hun obesitas slechts tijdelijk is en zij de groep makkelijk kunnen verlaten. Zij zien daarom geen reden om zich daarop te organiseren.
Daarnaast zien we dat alle organisaties, van omroepen tot patiëntenorganisaties  een terugloop zien van het aantal leden. Informatie is bijvoorbeeld beschikbaar voor iedereen via internet. Onze leden zijn lid, omdat ze veelal sporten in een van onze besloten zwem- of fitnessgroepen.

Leave a comment