19. Wat doet de overheid? (Demo)

De overheid heeft drie organen die zich richten op overgewicht. Het CO, KCO en het PON.

a. Wat is het convenant overgewicht? Het Convenant Overgewicht richt zich voornamelijk op de preventie van overgewicht en op kinderen. Je moet dan vooral denken aan gezond eten in kantines en in scholen; water in drinkautomaten; verwijderen frisdrankautomaten op scholen; reclame voor snoepgoed, waarschuwingen op etiketten zoals het kies bewust logo e.d.  Zie voor een link naar deze organisatie de website www.obesitasvereniging.nl.

b. Wat is het kenniscentrum overgewicht? Het Kenniscentrum Overgewicht is de wetenschappelijke vraagbank.
c. Wat is het Partnerschap Overgewicht Nederland? Het Partnerschap Overgewicht Nederland houdt zich bezig met het ontwikkelen van een ketenzorgmodel. Bijvoorbeeld met het implementeren van de in 2008 verschenen behandelrichtlijn.

Leave a comment