Scroll Top

De Friesland: gecombineerde leefstijlinterventie in heel Friesland

Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar met overgewicht en een gezondheidsrisico kunnen nu via de basisverzekering in de gehele provincie meedoen aan de zogeheten Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De Friesland heeft drie gecertificeerde aanbieders in Friesland hiervoor gecontracteerd.

In Friesland gaan Ketenzorg Friesland in Heerenveen, zorggroep Catena in Drachten en de Friese Coöperatie Fysiotherapie samen de drie leefstijlinterventies actief aanbieden. Vanaf 1 mei starten de eerste groepen. De gecontracteerde partijen trekken samen op en verwijzen naar elkaar door als dat nodig is. Door deze samenwerking wordt de GLI in 2019 in de gehele provincie beschikbaar.

Friese variant

De Friesland gaat samen met de zorgaanbieders, GGD Fryslân en de Friese gemeenten de GLI doorontwikkelen naar een Friese variant van de GLI. ‘’We willen bijvoorbeeld de leefstijlinterventie ook koppelen aan de gezondheidsinitiatieven in wijken en dorpen’’, aldus manager zorginkoop Paul Offringa. ‘’Zo kunnen we een verschil maken. Het verliezen van overgewicht heeft gevolgen voor de gezondheid en welzijn van de mensen.’’ Daarnaast is De Friesland samen met GGD Fryslân en Friese gemeenten binnen het programma Vitale Regio bezig met een pilot op het gebied van leefstijlinterventie in Tytsjerksteradiel.

Vergoed vanuit de basisverzekering

De GLI wordt sinds 1 januari vanuit de basisverzekering vergoed. Deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen. De GLI is een van de maatregelen die volgt uit het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 onder aanvoering van de rijksoverheid is gesloten. Friesland is een van de eerste provincies waar de GLI in de gehele provincie wordt aangeboden. Er waren tot de introductie van de GLI in het basispakket nog onvoldoende geregistreerde leefstijlcoaches, daarom heeft het even geduurd voordat de GLI voor Friesland beschikbaar was.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland