Diagnose obesitas

Veel mensen met overgewicht en obesitas zoeken geen hulp. Hoewel zij hun overgewicht of obesitas soms wel beschouwen als een aandoening zijn veel mensen ervan overtuigd dat gewichtsverlies volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat veel mensen met overgewicht en obesitas geen hulp of ondersteuning vragen bij de huisarts.

Betrouwbare informatie, hulp en ondersteuning is vaak nodig om succesvol gewicht te kunnen verliezen. Juist omdat gewichtsverlies vaak een langdurig proces is met een multi-factoriële oorzaak. Overgewicht en/of obesitas is met andere woorden, vaak het resultaat meerdere oorzaken: biologische, psychosociale en omgevingsfactoren.

De oorzaken van de obesitas moeten in kaart worden gebracht om goede hulp of ondersteuning te kunnen bieden en de gewichtstoename onder controle te krijgen.

Huisarts

De huisarts brengt vaak zelf het overgewicht of de obesitas ter sprake. Het is echter ook verstandig, als hierover met de huisarts nog niet is gesproken, het overgewicht of de obesitas zelf ter sprake te brengen.

De huisarts zal kijken naar symptomen en onderzoeken of er een vermoeden is van onderliggende (genetische of hormonale) oorzaken van obesitas. Waarbij de huisarts zal vragen naar de familiegeschiedenis van obesitas en het gebruik van medicatie.

De huisarts zal ook het eetgedrag en voedingsgewoonten in kaart proberen te brengen en de lichamelijke activiteit, dat wil zeggen de mate van lichamelijke beweging. Ook wordt er met u besproken of er omgevingsfactoren zoals het werk, school, familie of vrienden zijn die bijdragen aan het overgewicht of de obesitas. De huisarts zal ook onderzoeken of er psychologische problemen, zoals stress of pestervaringen, aanwezig zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van het overgewicht of de obesitas.

Tot slot onderzoekt de huisarts nog of er sprake is van andere lichamelijke afwijkingen zoals een te hoge bloeddruk, een gestoorde bloedglucosespiegel, gewrichtsklachten etc. Bij dergelijke afwijkingen zal de huisarts vaak doorverwijzen naar een medische specialist.

De huisarts zal voor het onderzoek in de meeste gevallen de Body Mass Index vaststellen of de buikomtrek meten, de bloeddruk meten en naar uw hart luisteren. Daarnaast wordt er vaak bloed afgenomen om de bloedglucose te meten, maar ook om bijvoorbeeld andere hormoonspiegels te onderzoeken die informatie kunnen geven over het ontstaan van het overgewicht of de obesitas.

Medisch specialist

Bij complexere lichamelijke aandoeningen die gepaard gaan met overgewicht en obesitas wordt vaak doorverwezen naar een medisch specialist. Een medisch specialist doet diepgaander onderzoek naar de oorzaken van het overgewicht of de obesitas.

Dit kan het geval zijn bij genetische afwijkingen, afwijkingen in hormoonspiegels of bijvoorbeeld neurologische afwijkingen.

Medische specialisten waar naar u kunt worden doorverwezen zijn de internist of endocrinoloog, en bij kinderen de kinderarts.

De medisch specialist doet diepgaander onderzoek en zal in de regel naast bloed- en urine onderzoek, ook een meting kunnen doen van bijvoorbeeld de botdichtheid, een meting van samenstelling van de vet- en spiermassa of bijvoorbeeld een MRI scan laten maken. Deze testen zijn nodig om meer informatie te krijgen over de oorzaak van het overgewicht en de obesitas of over de daarmee gepaard gaande aandoeningen.