Scroll Top

Gezocht: Modellen voor praktijktraining

Overgewicht en (morbide) obesitas. Steeds meer zorgverleners krijgen hier regelmatig mee te maken. Daarmee wordt het risico op fysieke overbelasting ook groter. Hoe ga je als zorgverlener om met morbide obesitas?

De Nederlandse Stichting Over Gewicht en Zwaartepunt organiseren praktijkgerichte trainingen op de werkvloer voor zorgverleners. Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig voor een goede zorgverlening bij morbide obesitas? Tijdens de training wordt er gewerkt met modellen. De training richt zich specifiek op het begeleiden, verplaatsen en tillen van mensen met obesitas. Door zorgverleners goed te trainen verbetert de zorg voor patiënt én zorgverlener.

Wij zijn op zoek naar mensen met morbide obesitas, die mobiel zijn en zich willen inzetten voor een betere verzorging en bejegening van personen met extreem overgewicht.

Voor vragen of aanmelding, neem contact op via: priscilla@overgewichtnederland.org