Ondersteuning & coaching

Als je ernstig overgewicht of obesitas hebt, krijg je over het algemeen het advies om af te vallen door minder en gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen.
Hoewel dit advies een bijdrage levert in het hanteren van een gezonde leefstijl, geeft het geen antwoord of handvatten op de vraag; wat is de achterliggende oorzaak dat ik meer energie binnen krijg dan dat ik gebruik en hoe ga ik hiermee om?

Enkele vragen die als voorbeeld kunnen dienen;

Welke invloed heeft jouw hormoonhuishouding op het hebben van trek, verzadiging en stofwisseling?
Hoe staat het met jouw psychische gesteldheid en hoe beïnvloedt deze jouw leefstijl?
Ervaar jij stress of spanningen vanwege bijvoorbeeld; geld, werk en/of je relatie?
Welke vaardigheden heb jij aangeleerd gekregen om goed voor jezelf te zorgen?
Woon je in een buurt waar jij je veilig voelt om naar buiten te gaan?
Zijn gezonde producten betaalbaar voor jou en makkelijk te verkrijgen in je buurt?
Zijn er voldoende sportverenigingen en/of gelegenheden in je buurt en betaalbaar?
Word je op je werk voldoende gestimuleerd tot beweging en is er een divers voedingsaanbod?
Ben je vrij van lichamelijke ongemakken om ongehinderd te kunnen bewegen?
Gebruik je medicatie met bijwerkingen die van invloed zijn op gewichtstoename?

Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende professionals die jou op weg kunnen helpen door middel van advies, ondersteuning of begeleiding, zoals;

De huisarts;

Jouw huisarts kan de aangewezen persoon zijn om jou te ondersteunen bij het hanteren van een gezonde leefstijl of als het nodig is een behandeling starten. Tevens kan jouw huisarts jou doorverwijzen voor medisch onderzoek of naar een professional die jou verder kan begeleiden of behandelen.
Wil je meer weten wat de huisarts doet bij overgewicht, zie voor meer informatie; https://www.thuisarts.nl/overgewicht/ik-heb-overgewicht

Het wijkteam;

Het wijkteam is het aanspreekpunt voor de burgers in een wijk en werkt vraaggericht. Het wijkteam richt zich op individuele en collectieve vragen in de wijk en probeert daarbij zonder indicatie een oplossing te bieden.
Je kan bij het wijkteam terecht met vragen over;

Geld, werk en inkomen.
Gezondheid, zorg en welzijn.
Opvoeding en educatie.
Wonen en veiligheid.

Zie voor meer algemene informatie; https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/uitvoeren-en-samenwerken/samenwerken/overzicht-samenwerkingspartners/sociale
Of bezoek de website van het wijkteam van jouw gemeente.

De bedrijfsarts;

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Zie voor meer algemene informatie;
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoordelijkheden/inhoud/bedrijfsarts

Overige professionals;

Naast de huisarts, het wijkteam en de bedrijfsarts zijn er andere professionals die jou (na doorverwijzing) kunnen ondersteunen, begeleiden en behandelen.
Zie per professional wat diegene kan doen op het gebied van overgewicht/obesitas;

Diëtist, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige of leefstijlcoach
https://www.nvdietist.nl/images/Publiciteit/Waarom_zou_je_een_dietist_geloven.pdf

Beweeg(zorg)professional
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-samenvatting

Endocrinoloog;
https://www.nve.nl/wat-doet-een-endocrinoloog