Scroll Top

Het proces van een bariatrische ingreep (Demo)

Voor de zomer ben ik door een studente benadert die een film maakt over het proces van een bariatrische ingreep bij haar vriendin van 22 jaar.

Naam maker is Nikki Femer, 3e jaars studente aan de Hogeschool Fontys
E-mailadres: nikkifemer@hotmail.com