Scroll Top

Verzoek focusgroep

Wat is het?

De behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas richt zich vaak (bijna) alleen op leefstijl, terwijl er meer factoren zijn die mee kunnen spelen. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is een samenwerkingsverband van 14 beroeps- en koepelorganisaties van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiƫnten, met als doel het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Het PON heeft van het ministerie van VWS opdracht gekregen om een ketenaanpak voor overgewicht en obesitas volwassenen op te zetten in gemeentes. De ketenaanpak moet ervoor zorgen dat naar de brede context gekeken wordt, en dat iedereen de passende ondersteuning krijgt die nodig is.

Op dit moment zijn de eerste proeftuinen opgezet om te leren hoe deze ketenaanpak het beste kan worden opgesteld. Ik, Sanne van Hattem, student gezondheidswetenschappen (zorgmanagement) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, breng vanuit mijn afstudeeropdracht in kaart wat de verschillende relevante stakeholders uit de keten willen halen. Ik zou daarom graag een (digitale) focusgroep met jullie willen houden om erachter te komen wat jullie ervaringen en verwachtingen voor ondersteuning zijn.

Wat wordt er van u verwacht?

Omdat de ketenaanpak voor jullie is, zou ik graag willen weten waar jullie nu tegenaanlopen en hoe jullie ondersteuning idealiter zouden zien. Deze kennis kan helpen bij het inrichten en verbeteren van de toekomstige proeftuinen. Graag nodig ik jullie dus uit om in het online groepsgesprek jullie ervaringen en verwachtingen voor ondersteuning te delen. Ook bij het opstellen van de landelijke ketenaanpak kan deze informatie dan meegenomen worden.

Wanneer?

Gezien de huidige ontwikkelingen en richtlijnen omtrent het COVID-19 virus zal de focusgroep over de ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen digitaal plaats gaan vinden. Dit zal gebeuren met behulp van ”Skype voor Bedrijven” . Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. De deadline voor het invullen van deze datumprikker is gezien de omstandigheden uitgesteld naar 8 mei 2020. Dan wordt de definitieve datum vastgesteld. De datumprikker kan worden ingevuld via de volgende link: https://datumprikker.nl/p5xi79mcmd6rrqhd. Op de vastgestelde datum zal een link gedeeld worden, die u automatisch door zult sturen naar het online gesprek.