Zorgstandaarden en behandelrichtlijnen, welke zijn er?

Er zijn verschillende zorgstandaarden en richtlijnen. Zorgstandaarden beschrijven de norm waaraan multi-disciplinaire zorg moet voldoen. Een zorgstandaard beschrijft niet alleen de inhoud van de zorg, maar richt zich ook op de inrichting van het zorgproces (de ketenorganisaties) en op de kwaliteitsindicatoren voor de zorg.

Een richtlijn is een behandelrichtlijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke (eveidence-based) en klinische ervaring (practice-based), die ondersteuning biedt bij het nemen van beslissing over adequate zorg bij een gezondheidsprobleem.

Algemene zorgstandaard: Zorgstandaard Obesitas

De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt waarbij vraag gestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen van alle niveaus van overgewicht en obesitas het uitgangspunt is. Deze Zorgstandaard is ontwikkeld voor zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor patiënten met overgewicht en obesitas. Daarnaast is de standaard bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders en verzekeraars.

De meest recente versie van de Zorgstandaard is te vinden op de website van het Partnerschap Overgewicht Nederland, www.partnerschapovergewicht.nl

Eerste lijn: standaarden en richtlijnen per beroepsgroep

Zorgverleners vanuit verschillende disciplines zijn, in samenwerking met de patiënt, betrokken bij de aanpak van overgewicht en obesitas. Deze zorgverleners kunnen zowel gebruik maken van de Zorgstandaard Obesitas, maar hebben daarnaast vaak ook hun eigen standaarden ontwikkeld, zoals de NHG-standaard voor huisartsen en de KNGF-standaard voor fysiotherapeuten. Daarnaast zijn er ook richtlijnen ontwikkeld vanuit de beroepsgroep zoals de JGZ-richtlijn, en de NIP-richtlijnen voor psychologen.

Kennis van de geldende standaarden en richtlijnen van de eigen beroepsgroep is noodzakelijk. Wil je meer kennis krijgen van de behandeling door een andere professional in de keten kan het zinvol zijn om eens de zorgstandaard of behandelrichtlijn van de beroepsgroep te raadplegen. 

Tweede en derde lijn: zorgrichtlijnen

Naast deze zorgstandaard zijn er een groot aantal richtlijnen ontwikkeld voor de tweede lijn, alle specialisten waarvoor een verwijzing nodig is zoals artsen in het ziekenhuis, en voor de derde lijn, artsen werkzaam bij academische centra die topklinische zorg bieden.

Voor artsen zijn er richtlijnen ontwikkeld op het gebied van obesitas, bariatrische ingrepen, post-bariatrische chirurgie, maar ook voor aandoeningen die gepaard gaan met overgewicht en obesitas. Deze richtlijnen zijn terug te vinden in de Richtlijnen database https://richtlijnendatabase.nl.