Vacatures

DIVERSE VACATURES BESCHIKBAAR:

DIRECTEUR EN VOORZITTER BESTUUR

Stichting Over Gewicht maakt zich hard voor de belangen van mensen met overgewicht en obesitas. Onze stichting heeft een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerkingen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die onze visie delen en Stichting Over Gewicht kunnen versterken. Momenteel zijn er drie vacatures beschikbaar.

Functie: Directeur

De directeur heeft de belangrijke taak om leiding te geven aan de stichting. Als boegbeeld van onze stichting onderhoudt de directeur het contact met externe partijen en breidt deze uit. De directeur is eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid.

De directeur zorgt voor een goede in- en externe communicatie. De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor fondsenwerving en andere inkomstbronnen ten behoeve van de NOV/SNOG. Verder is de directeur eindverantwoordelijk voor het verzamelen en verstrekken van (wetenschappelijke) informatie.

Verdere taken:

 • Voert (contract)onderhandelingen met externe partijen
 • Onderneemt marketing en PR activiteiten
 • Draagt zorg voor een goede uitvoering en verantwoording van de projecten
 • Onderhoudt nauw contact met platforms, medici en onderzoekers
 • Opstellen financieel jaarverslag en begroting
 • Controleert boekhouder en accountant
 • Deelname aan bestuursvergaderingen
 • Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen

Staat het directeurschap jou op het lijf geschreven? Neem dan contact op met Stichting Over Gewicht via: marmijn@overgewichtnederland.org

Functie: Voorzitter

De voorzitter behartigt de belangen van de stichting en staat voor een sterke vertegenwoordiging van obesitaspatiënten. De voorzitter is in het bezit van bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht. De voorzitter geeft leiding aan bestuur, de bestuursvergaderingen en is het aanspreekpunt voor de directeur.

De voorzitter is representatief en goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De voorzitter werkt nauw samen met alle bestuurders en uitvoerende vrijwilligers van de stichting. De stichting wordt onder leiding van de voorzitter krachtig, duidelijk en professioneel aangestuurd.

Verdere taken:

 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen van een strategisch meerjarenbeleid
 • Verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering binnen NOV
 • Stemt de vergaderagenda’s van bestuur af met de secretaris en directeur
 • Onderhoud relevante netwerken in het publieke domein en bouwt deze uit
 • Schept voorwaarden voor adequate representatie en een stevige positie van NOV

 

Uitgangspunten tijdbesteding functie:

 • Zes keer per jaar bestuursvergadering en voorbereiding daarvan
 • Incidenteel bijwonen van bijeenkomsten van werkgroepen/commissies
 • Twee keer per jaar overleg met de Medisch en Wetenschappelijke Adviesraad
 • Landelijke representatie van de vereniging in afstemming met de directeur
 • De functie is onbetaald, een onkostenvergoeding is van toepassing

Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn je communicatieve vaardigheden er met de paplepel ingegoten? Dan zijn we op zoek naar jou. Neem contact op met Stichting Over Gewicht via: marmijn@overgewichtnederland.org