Vacatures

DIVERSE VACATURES BESCHIKBAAR:

Stichting Over Gewicht maakt zich hard voor de belangen van mensen met overgewicht en obesitas. Onze stichting heeft een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerkingen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die onze visie delen en Stichting Over Gewicht kunnen versterken. Momenteel zijn er vier vacatures beschikbaar.

Taakomschrijving Secretaris

 • Het opzetten en bijhouden van het archief
 • Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter/directeur (vergaderrooster, toezending stukken, besluiten- en actielijst, vergaderagenda, notulen)
 • Het bewaken van de (jaar)agenda
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie. 
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven. 
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist. 
 • Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren.
 • Informatie verzamelen, dossiers vormen en bijhouden
 • Houdt toezicht op uitingen via sociale media
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitdragen en uitzetten van beleidslijnen met betrekking tot sociale media(gebruik)
 • Adviseert communicatie-uitingen via sociale media
 • Deelname aan bestuursvergaderingen
 • HR/P&O (werven van vrijwilligers, etc.)
 • Bereidheid tot het volgen van mediatraining voor publieke optredens
 • Redactielid Over Gewicht magazine, maken van de nieuwsbrieven

Kun jij goed schakelen tussen verschillende taken en heb jij affiniteit met onlinecommunicatie en social media? Neem dan contact op via suzanne@overgewichtnederland.org.

FUNCTIE: PROJECTLEIDER

Taakomschrijving Projectleider

 • Zorgt voor de realisatie van projecten volgens de uitvoeringsplannen en voor de coördinatie en uitvoering van de bijkomende administratieve werkzaamheden
 • Draagt bij tot het lobbywerk bij projectrealisaties
 • Staat in voor de uitvoering van het volledige proces van de fondsenwerving van begin tot eind in lijn met de wet en regelgeving en interne procedures
 • Zorgt voor het opstellen, opvolgen en bijsturen van projectplannen en begrotingen
 • Actief in het schrijven van marketing- en communicatieplannen ten behoeve van activiteiten en projecten en draagt zorg voor de uitvoering hiervan
 • Staat in voor de projectbegeleiding en de opvolging van de betrokkenen. Rapporteert verrekeningen van wijzigingen aan de directeur
 • Is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van onderhandelingen met opdrachtnemers en leveranciers van producten en/of diensten en voor het opstellen van contracten en de controle op de facturatie hiervan
 • Verzorgt of ondersteunt bij de administratie van projecten
 • Werkt mee aan de projectaanvragen, voorstellen en ontwerpen
 • Staat in voor de administratieve en technische opvolging van klachten van bij het project betrokken partners
 • Draagt mede zorg voor het gegevensbeheer en zorgt voor de optimale informatiestroom binnen de organisatie
 • (Mede)verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden

Durf jij de leiding te nemen, ben je stressbestendig en kun jij onze projecten in goede banen leiden? Neem dan contact op via suzanne@overgewichtnederland.org.

FUNCTIE: PENNINGMEESTER

Taakomschrijving Penningmeester

 • Factureren of het aansturen en controleren hiervan
 • De rekening en de kas beheren
 • De crediteuren– en debiteurenadministratie regelen
 • Verwerken van belastingaangiftes en -aanslagen
 • Financiële verslagen maken, zoals jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Periodieke begrotingen maken
 • Relevante verzekeringen afsluiten
 • Betaalopdrachten tekenen
 • Bestuursvergaderingen bijwonen

Durf jij de leiding te nemen, ben je stressbestendig en kun jij onze projecten in goede banen leiden? Neem dan contact op via suzanne@overgewichtnederland.org.

FUNCTIE: VICE-VOORZITTER

Taakomschrijving Vice-voorzitter

 • Vervangen van de voorzitter ten tijde van afwezigheid. 
 • Toezien op het handelen van de penningmeester. Hiertoe ontvangt hij of zij duplicaten van de bankafschriften, maar heeft geen tekenbevoegdheid.

Heb jij het in je om periodiek op te treden als de voorzitter van onze stichting? Neem dan contact op via suzanne@overgewichtnederland.org.