Vacatures

DIVERSE VACATURES BESCHIKBAAR:

Stichting Over Gewicht maakt zich hard voor de belangen van mensen met overgewicht en obesitas. Onze stichting heeft een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerkingen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die onze visie delen en Stichting Over Gewicht kunnen versterken. Momenteel zijn er twee vacatures beschikbaar.

Functie: Secretaris

Taakomschrijving Secretaris

 • Het opzetten en bijhouden van het archief
 • Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter/directeur (vergaderrooster, toezending stukken, besluiten- en actielijst, vergaderagenda, notulen)
 • Het bewaken van de (jaar)agenda
 • Informatie verzamelen, dossiers vormen en bijhouden
 • Verantwoordelijk voor het beheer van sociale media
 • Draagt zorg voor uitingen in de sociale media.
 • Houdt toezicht op uitingen via sociale media
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitdragen en uitzetten van beleidslijnen met betrekking tot sociale media(gebruik)
 • Adviseert communicatie-uitingen via sociale media
 • Medeverantwoordelijk voor het werven en opleiden van vrijwilligers/medewerkers die zich bezighouden met uitingen via de sociale media
 • Verzorgt de administratie ten behoeve van sociale media-uitingen
 • Deelname aan bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van sociale mediakanalen
 • HR/P&O (werven van vrijwilligers etc.)
 • Bereidheid tot het volgen van mediatraining voor publieke optredens
 • Redactielid Over Gewicht magazine, maken van de nieuwsbrieven

Kun jij goed schakelen tussen verschillende taken en heb jij affiniteit met online communicatie en social media? Neem dan contact op via: priscilla@overgewichtnederland.org

Functie: Projectcoördinator

Taakomschrijving Projectcoördinator

 • Zorgt voor de realisatie van projecten volgens de uitvoeringsplannen en voor de coördinatie en uitvoering van de bijkomende administratieve werkzaamheden
 • Draagt bij tot het lobbywerk bij projectrealisaties
 • Staat in voor de uitvoering van het volledige proces van de fondsenwerving van begin tot eind in lijn met de wet en regelgeving en interne procedures
 • Zorgt voor het opstellen, opvolgen en bijsturen van projectplannen en begrotingen
 • Actief in het schrijven van marketing- en communicatieplannen ten behoeve van activiteiten en projecten en draagt zorg voor de uitvoering hiervan
 • Staat in voor de projectbegeleiding en de opvolging van de betrokkenen. Rapporteert verrekeningen van wijzigingen aan de directeur
 • Is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van onderhandelingen met opdrachtnemers en leveranciers van producten en/of diensten en voor het opstellen van contracten en de controle op de facturatie hiervan
 • Verzorgt of ondersteunt bij de administratie van projecten
 • Werkt mee aan de projectaanvragen, voorstellen en ontwerpen
 • Staat in voor de administratieve en technische opvolging van klachten van bij het project betrokken partners
 • Draagt mede zorg voor het gegevensbeheer en zorgt voor de optimale informatiestroom binnen de organisatie
 • (Mede)verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden

Durf jij de leiding te nemen, ben je stressbestendig en kun jij onze projecten in goede banen leiden? Neem dan contact met ons op via: priscilla@overgewichtnederland.org