Scroll Top

Vergoedingen

Welke zorg wordt vergoed, en welke niet?

Goede zorg zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen.
Toch is goede zorg nog niet altijd vanzelfsprekend.
Welke zorg wordt er vergoed voor mensen met overgewicht en obesitas, en welke niet?

Overgewicht en obesitas worden vaak veroorzaakt door meerdere factoren, die voor elk persoon verschillend zijn. Het kan dus zijn dat de ene patiënt gebaat is bij een medische behandeling en/of psychotherapie, terwijl de ander genoeg heeft aan preventieve zorg.

Sommige verzekeraars vergoeden preventieve zorg in de vorm van een zogeheten preventiepakket. Dit pakket is gericht op het verbeteren van jouw leefstijl. Via preventieve cursussen, leefstijlprogramma’s, sportmedisch advies of advies bij een gewichtsconsulent word je gestimuleerd om gezonder te gaan leven. Een aanvullende verzekering vergoedt dit preventieve pakket meestal. Informeer bij je verzekeraar of preventieve zorg wordt vergoed.

Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed vanuit je basisverzekering. Ook een bezoek aan een medisch specialist naar aanleiding van een doorverwijzing komt vaak in aanmerking voor een vergoeding. Als jouw verzekeraar geen afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener, is de rekening voor jou. Neem contact op met je verzekeraar om er zeker van te zijn dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Wanneer de arts bepaalt dat een maagverkleining nodig is, zal dit worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Er moet bij volwassenen bijvoorbeeld sprake zijn van morbide obesitas. Houd rekening met het eigen risico dat betaald wordt voor vergoedingen uit het basispakket.

Een ingreep om overtollig huid te verwijderen wordt meestal niet door de verzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed. Neem hiervoor altijd contact op met jouw verzekeraar.

Advies over een gezond en gebalanceerd eetpatroon kan je helpen in de strijd tegen overgewicht en obesitas. Dieetadvies wordt vanuit de basisverzekering alleen vergoed met een verwijzing van een arts.Die bepaalt hoeveel behandeluren jij nodig hebt. Let op dat je verzekeraar slechts drie behandeluren vergoedt. Ook hier moet je rekening houden met het eigen risico dat je betaalt voor vergoedingen vanuit het basispakket.

Mensen met overgewicht en obesitas tillen extra gewicht mee, waardoor de spieren en gewrichten dagelijks worden belast. Een bezoek aan de fysiotherapeut kan daar verandering in brengen. Bewegings- of oefentherapie kan veel verlichting bieden. Vanuit de basisverzekering wordt dit niet vergoed, wel vanuit een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Neem voor meer informatie contact op met je verzekeraar.

Overgewicht en obesitas kunnen gepaard gaan met psychische klachten. De huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bepaalt of een doorverwijzing nodig is. Voor kinderen tot 18 jaar wordt deze zorg meestal niet vergoed door de verzekeraar, maar door de gemeente.

Voor volwassenen van 18 jaar of ouder wordt de behandeling van psychische klachten bij een verwijzing vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de verzekeraar met deze zorgverlener afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen. Verzekeraars vergoeden soms ook psychologische zorg vanuit de basisverzekering bij zorgverleners met wie zij geen afspraken hebben gemaakt. Neem altijd contact op met je verzekeraar om er zeker van te zijn dat de zorg voor vergoeding in aanmerking komt.

Behandeling door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ valt onder de basisverzekering en er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Let op want voor behandeling door een GZ-psycholoog of psychotherapeut moet wel rekening worden gehouden met het eigen risico dat betaald moet worden voor vergoeding uit het basispakket.

Wanneer je te maken hebt met overgewicht en obesitas ben je soms aangewezen op verschillende hulpmiddelen. Bijvoorbeeld na een val of een operatie is een hulpmiddel, zoals een rollator of een scootmobiel, vaak voor langere tijd nodig.

Er zijn twee regelingen omtrent de vergoeding van hulpmiddelen: de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Vanuit deze regelingen is de financiering van hulpmiddelen mogelijk, met uitzondering van eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken, looprekken of rollators. Deze kunnen ook zelf gehuurd worden bij een thuiszorgwinkel en worden soms vanuit de aanvullende verzekering door de verzekeraar vergoed. Vraag dit voor de zekerheid na bij jouw zorgverzekeraar.

Wanneer je een hulpmiddel nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen of om jezelf in en rond het huis te kunnen verplaatsen, kan dit hulpmiddel vanuit de Wmo worden gefinancierd. Dit betekent dat de hulpmiddelen worden vergoed door de gemeente. Voor meer informatie kun je terecht bij het Wmo-loket van jouw gemeente.

De zorgverzekeraar regelt de hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verstelbaar bed of een speciaal matras. Om er zeker van te zijn dat de verzekeraar de huur van deze hulpmiddelen vergoedt, neem je contact op met de verzekeraar.