Scroll Top

Gecombineerde Leefstijlinterventie

over_gewicht_gesneden

Als je overgewicht of obesitas hebt en dat voor gezondheidsrisico’s zorgt, is het vanaf dit jaar mogelijk om een nieuwe behandeling vergoed te krijgen via je basiszorgverzekering, te weten de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

De GLI is een tweejarige groepsbehandeling om je aan een gezonde(re) leefstijl te helpen. De behandeling richt zich op een blijvende gedragsverandering, met de intentie dat je de overtollige kilo’s permanent kwijtraakt. In de groepsgesprekken wordt er advies gegeven over beweging en gezonde voeding en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. Daarnaast wordt er gesproken over de mogelijke oorzaken die tot het overgewicht hebben geleid.

Een GLI duurt in totaal twee jaar. Tijdens de behandeling werkt iedereen aan zijn of haar eigen doelen met behulp van een leefstijlcoach. De groep ondersteunt elkaar en leert van elkaars ervaringen tijdens groepsbijeenkomsten. In de eerste maanden van de behandeling heb je naast de groepsbijeenkomsten een aantal één-op-één-gesprekken met je behandelaar. In deze gesprekken komt aan bod hoe een gezonde leefstijl eruitziet en hoe je daaraan kunt werken. Het tweede gedeelte van de behandeling is vooral gericht op een blijvende gedragsverandering, om te voorkomen dat je weer in oude gewoontes vervalt.

Nederland kaart GLI Alkmaar


Een kaart met GLI instanties

Eisen voor vergoeding via zorgverzekering

Om in aanmerking te komen voor de GLI moet je voldoen aan bepaalde eisen. Er moet op zijn minst een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico aanwezig zijn. Je huisarts bepaalt of jij in aanmerking komt en verwijst je vervolgens door naar een specialist die de GLI-behandeling aanbiedt.

Verschillende zorgprofessionals kunnen een vergoeding krijgen voor de uitvoer van een erkende GLI. Denk aan diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, praktijkondersteuners (POH) en leefstijlcoaches. Zij kunnen individueel of in samenwerking een GLI aanbieden.

Het is belangrijk dat je voor een GLI-programma kiest dat erkend wordt door het Zorg Instituut Nederland en het RIVM Centrum Gezond Leven. Alleen bewezen effectieve GLI’s worden namelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Op dit moment zijn dat de drie programma’s: CooL, SLIMMER en De Beweegkuur. Je zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk welke GLI wordt vergoed. CZ vergoedt bijvoorbeeld alleen het CooL-programma. Veel zorgverzekeraars werken samen met vaste zorgaanbieders. Het is mogelijk om een overzicht op te vragen bij je zorgverzekeraar van zorgaanbieders in de buurt, waar je terechtkunt voor een erkende GLI.

Hieronder vind je links naar het GLI-vergoedbeleid van een aantal grote zorgverzekeraars:

Op de website Arts en Leefstijl vind je een kaart van Nederland met alle locaties waar erkende GLI-behandelingen worden aangeboden. Per locatie wordt aangegeven welke van de drie GLI-programma er wordt aangeboden en met welke zorgverzekeraar(s) de zorgaanbieder een contract heeft.

Heb je een specialist op het oog die een GLI-programma aanbiedt? Informeer dan of deze zorgaanbieder afspraken heeft met jouw zorgverzekeraar en zorg voor een doorverwijzing van je huisarts.

Bronnen: Loket Gezond Leven, Alles Over Sport, Arts en Leefstijl en De Eerstelijns, september 2018