Scroll Top

Over ons

Wie zijn wij?

De Nederlandse Stichting Over Gewicht is er voor iedereen die met overgewicht en obesitas te maken heeft. Wij zetten ons in voor mensen die willen afvallen en voor mensen die hun lichaam hebben geaccepteerd, maar ook voor familie en vrienden. Ook zorg- en onderwijsprofessionals en beleidsmakers kunnen bij ons terecht voor vragen en meer informatie.

Wij willen een wereld waarin iedereen zich vrij kan voelen en fijn mag voelen in zijn lichaam. Een maatschappij waarin iedereen, ongeacht zijn lichaamsomvang, vanuit een gelijkwaardige positie en kansen zijn leven kan inrichten.

Onze stichting maakt zich hard voor de belangen van mensen met overgewicht en obesitas. Persoonlijke aandacht, ruimte en respect zijn voor onze stichting belangrijke waarden. We bieden toegang tot deskundigheid en kennis. Met deze kennis willen wij de nuance brengen aan het maatschappelijk debat betreft overgewicht. Wij streven naar betere kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding.

Floris Westerink is de voorzitter van de Nederlandse Stichting Over Gewicht. Hij woont in Amsterdam en heeft twee kinderen. Floris voltooide in 2015 zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij rondt momenteel zijn promotieonderzoek naar de effecten van bariatrische chirurgie op het maag-darmstelsel af, naast zijn werk in het ziekenhuis als klinisch geriater in opleiding. ‘Tijdens mijn werk als promovendus ontmoette ik veel mensen met obesitas, en sprak hun hierover. De duizenden verhalen van deze mensen over de gevolgen van overgewicht op hun dagelijks leven; van discriminatie, stigmatisering, gezondheidsproblemen en schaamte, tot acceptatie, body positivity en omarming, motiveren om mij in te zetten voor deze stichting”.

Paula Wolvers is de secretaris van de Nederlandse Stichting Over Gewicht. In januari 2015 behaalde zij haar Master Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf dat moment werkte zij in het voormalige Slotervaartziekenhuis en Amsterdam UMC locatie AMC aan haar promotieonderzoek op het gebied van obesitas en bariatrische chirurgie. Sinds 2020 werkt zij als jeugdarts bij de GGD Hollands Midden, onder andere aan een gezonde en kansrijke (opvoedings)omgeving voor alle kinderen.

Stijn Meijnikman is penningmeester van de Nederlandse Stichting Over Gewicht. Hij is in opleiding tot Maag Darm Leverarts in het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC). Daarnaast onderzoekt hij in het Amsterdam UMC welke rol de darmbacteriën hebben in het ontstaan van obesitas en aan obesitas gerelateerde ziektebeelden zoals leververvetting en hart- en vaatziekten. Naast penningmeester is hij betrokken bij verschillende commissies binnen de stichting.

Ömrüm Aydin is algemeen bestuurslid van de Nederlandse Stichting Over Gewicht. Zij heeft haar studie geneeskunde afgerond in 2017 en is daarna gestart met haar promotieonderzoek in het Amsterdam UMC. Haar onderzoek is gericht op de metabole effecten van obesitas en de impact van bariatrische chirurgie op het lichaam. Tevens onderzoekt zij de impact van obesitas op de psychologie en daarbij op de gezondheid van mensen.

‘Op de polikliniek voor bariatrische chirurgie heb ik veel gezien en geleerd over het stigma rondom het hebben van overgewicht en obesitas. De grote impact die overgewicht en obesitas kunnen hebben op het leven van mensen wordt op dit moment onvoldoende erkend. Ik ben hierdoor gedreven om me in te zetten voor verbetering in lotgenotencontact en sterkere patiëntvertegenwoordiging in Nederland.

Moritz Warmbrunn is bestuurslid van de Nederlandse Stichting Overgewicht geworden om nieuwe oplossingen te vinden en toe te passen die de toename van obesitas en overgewicht kunnen omkeren. Na afronding van de studie fysiotherapie volgde hij een zij-instroom programma voor geneeskunde en werkt hij momenteel aan zijn promotieonderzoek in het AUMC – locatie AMC. Zijn onderzoek is gericht op de rol van het microbioom bij de ontwikkeling van overgewicht en ziekten van het cardiometabole spectrum zoals het metabool syndroom, type 2 diabetes en hart- en vaatziekten.

Onze visie

Wij streven naar een wereld waarin iedereen zich vrij kan voelen en vanuit een gelijkwaardige positie en kansen zijn leven kan inrichten, ongeacht zijn lichaamsomvang.

Onze missie

Wij kunnen bijdragen aan een wereld waarin iedereen zich vrij kan voelen en vanuit een gelijkwaardige positie en kansen zijn leven kan inrichten door als organisatie door de gehele levensloop heen in alle facetten ondersteuning te bieden voor mensen met overgewicht en obesitas. We zetten ons in voor life long support door:

Strategie

Klik hier voor de strategie

Beleid

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het geven van voorlichting en informatie aan mensen met overgewicht
  • het behartigen van de belangen bij instanties en beroepsgroepen;
  • het verwerven van de nodige financiële middelen om de activiteiten te bekostigen;
  • het organiseren van verschillende vormen van persoonlijk en groepsgewijs lotgenotencontact;

Statuten

Klik hier voor statuten

Verantwoording en transparantie

De Nederlandse Stichting Over gewicht heeft transparantie hoog in het vaandel. Om deze reden, maar ook omwille van verantwoording publiceren wij hier onze jaarverslagen, verantwoording en plannen. Van voorgaande en huidige jaren.

Verantwoording 2019

De Nederlandse Stichting Over gewicht is ANBI erkend

De Nederlandse Stichting Over gewicht ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning. Hierdoor zijn giften en donaties op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst.