Scroll Top

Wat is obesitas?

Heb jij last van overgewicht? Wanneer er te veel vet in je lichaam is opgeslagen spreken we van overgewicht. Bij ernstig overgewicht spreken we van obesitas. Overgewicht en obesitas ontstaan als de hoeveelheid energie die iemand binnenkrijgt door eten en drinken voor langere tijd hoger is dan de energie die het lichaam verbruikt.

Wanneer sprake van obesitas?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de volgende definitie voor overgewicht en obesitas:

Bij overgewicht en obesitas is sprake van een abnormale of een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.

Er kan op twee manieren worden bepaald of er sprake is van overgewicht of obesitas. Door meting van de Body Mass Index (BMI), ook wel bekend als de Queteletindex (QI), of door meting van de middelomtrek. Het meten van de middelomtrek geeft je een beter inzicht in de gezondheidsrisico’s van je overgewicht of obesitas. Hiermee wordt gekeken naar vetstapeling in de buikholte. Vetstapeling in de buikholte rondom de organen brengt een verhoogd gezondheidsrisico met zich mee.

Een andere methode om te bepalen of je overgewicht of obesitas hebt is het meten van de middelomtrek. Je kunt jouw middelomtrek meten met behulp van een simpel meetlint. De middelomtrek moet gemeten worden op het smalste deel van je middel, tussen de onderste rib en de bovenkant van bekken/heupen. Voor een betrouwbaar resultaat meet je de middelomtrek staand aan het eind van een normale uitademing.

Met deze meting krijg je met name een goed zicht op de gezondheidsrisico’s van jouw overgewicht. Vet kan zich overal in het lichaam opstapelen. Vooral de opstapeling van vet in de buikholte rond de organen brengt grotere risico’s voor je gezondheid met zich mee.

Volwassenen

Classificatie, NHG-zorgstandaard Overgewicht (kg/m2)/BMI

Mannen

Overgewicht (kg/m2)/BMI

Vrouwen

Gezonde middelomtrek 79-93,9 cm 68-79,9 cm
Verhoogd risico gezondheidsproblemen 94-101,9 cm 80-87,9 cm
Fors verhoogd risico gezondheidsproblemen >  102 cm >88 cm
Leeftijd (jaar) Overgewicht (kg/m2)/BMI

Jongens

Overgewicht (kg/m2)/BMI

Meisjes

Obesitas (kg/m2)/BMI

Jongens

Obesitas (kg/m2)/BMI

Meisjes

2 18,4 18,0 Graad1: 20,1

Graad 2: 22,5

Graad 3: 23,6

Graad1: 19,8

Graad 2: 21,9

Graad 3: 23,4

3 17,9 17,6 Graad1: 19,6

Graad 2: 21,2

Graad 3: 22,2

Graad1: 19,4

Graad 2: 21,5

Graad 3: 23,2

4 17,6 17,3 Graad1: 19,3

Graad 2: 20,7

Graad 3: 21,7

Graad1: 19,2

Graad 2: 21,6

Graad 3: 23,5

5 17,4 17,2 Graad1: 19,3

Graad 2: 20,6

Graad 3: 21,7

Graad1: 19,2

Graad 2: 21,6

Graad 3: 24,2

6 17,6 17,3 Graad1: 19,8

Graad 2: 21,0

Graad 3: 22,2

Graad1: 19,7

Graad 2: 22,8

Graad 3: 25,5

7 17,9 17,8 Graad1: 20,6

Graad 2: 21,7

Graad 3: 23,2

Graad1: 20,5

Graad 2: 24,0

Graad 3: 27,4

8 18,4 18,4 Graad1: 21,6

Graad 2: 23,0

Graad 3: 24,9

Graad1: 21,6

Graad 2: 25,6

Graad 3: 29,8

9 19,1 19,1 Graad1: 22,8

Graad 2: 24,6

Graad 3: 27,0

Graad 1: 22,8

Graad 2: 27,3

Graad 3: 32,3

10 19,8 19,9 Graad1: 24,0

Graad 2: 26,4

Graad 3: 29,5

Graad1: 24,1

Graad 2: 28,8

Graad 3: 34,6

11 20,6 20,7 Graad1: 25,1

Graad 2: 28,3

Graad 3: 32,2

Graad1: 25,4

Graad 2: 30,3

Graad 3: 36,5

12 21,2 21,7 Graad1: 26,0

Graad 2: 30,2

Graad 3: 34,8

Graad1: 26,7

Graad 2: 31,6

Graad 3: 38,0

13 21,9 22,6 Graad1: 26,8

Graad 2: 31,8

Graad 3: 36,9

Graad1: 27,8

Graad 2: 32,6

Graad 3: 38,9

14 22,6 23,3 Graad1: 27,6

Graad 2: 32,9

Graad 3: 38,4

Graad1: 28,6

Graad 2: 33,3

Graad 3: 39,4

15 23,3 23,9 Graad1: 28,3

Graad 2: 33,7

Graad 3: 39,1

Graad1: 29,1

Graad 2: 33,9

Graad 3: 39,7

16 23,9 24,4 Graad1: 28,9

Graad 2: 34,2

Graad 3: 39,5

Graad1: 29,4

Graad 2: 34,3

Graad 3: 39,9

17 24,5 24,7 Graad1: 29,4

Graad 2: 34,6

Graad 3: 39,8

Graad1: 29,7

Graad 2: 34,7

Graad 3: 39,9

18 25,0 25,0 Graad1: 30,0

Graad 2: 35,0

Graad 3: 40,0

Graad1: 30,0

Graad 2: 35,0

Graad 3: 40,0

Volwassenen

Classificatie, WHO Overgewicht (kg/m2)/BMI
Normaal gewicht 18,5-24,9
Overgewicht 25-29,9
Obesitas I 30-34,9
Obesitas II 35-39,9
Obesitas III > 40

Meting van de BMI

De Body Mass Index (BMI) is een index voor de verhouding tussen je gewicht en lichaamslengte. Je kunt je BMI met behulp van onderstaande BMI calculator berekenen. Meet voor een compleet beeld ook altijd je middelomtrek! De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. BMI = kg/cm2

ft
in
lbs
cm
kg