Scroll Top

Diagnose

Diagnostiek obesitas

Veel mensen met overgewicht of obesitas zoeken geen hulp bij de (huis)arts. Ondanks dat zij hun overgewicht soms wel beschouwen als een aandoening, zijn ze er vaak van overtuigd dat gewichtsverlies volledig hun eigen verantwoordelijkheid is.

Betrouwbare informatie, hulp en ondersteuning is nodig om succesvol gewicht te kunnen verliezen. Gewichtsverlies is een langdurig proces omdat er meerdere factoren meespelen. Overgewicht en obesitas zijn vaak het resultaat van meerdere oorzaken:

– Biologische factoren

– Psychosociale factoren

– Omgevingsfactoren

De oorzaken van het overgewicht of obesitas moeten in kaart worden gebracht om goede hulp of ondersteuning te kunnen bieden en de gewichtstoename onder controle te krijgen.

De huisarts zal ook vragen naar jouw voedingsgewoonten en lichamelijke beweging. Daarbij wordt er besproken of er omgevingsfactoren, zoals werk, school, familie of vrienden, zijn die bijdragen aan het overgewicht of de obesitas. De huisarts zal ook onderzoeken of er psychologische problemen zijn, zoals stress of pestervaringen.

Tot slot onderzoekt de huisarts nog of er sprake is van andere lichamelijke afwijkingen, zoals een te hoge bloeddruk, een verstoorde bloedglucosespiegel of gewrichtsklachten. Bij zulke afwijkingen zal de huisarts vaak doorverwijzen naar een medische specialist.

De huisarts zal voor het onderzoek in de meeste gevallen de BMI of buikomtrek vaststellen, de bloeddruk meten en naar het hart luisteren. Er wordt vaak bloed afgenomen om de bloedglucose te meten, maar ook om andere hormoonspiegels te onderzoeken die informatie kunnen geven over de orzaak van het overgewicht of de obesitas.

Bij complexere lichamelijke aandoeningen, die gepaard gaan met overgewicht en obesitas, wordt vaak doorverwezen naar een medisch specialist. Dit kan het geval zijn bij:

  • Genetische afwijkingen
  • Neurologische afwijkingen.
  • Afwijkingen aan de hormoonspiegel

Medische specialisten waar naar kan worden doorverwezen zijn de internist of endocrinoloog. Kinderen kunnen tot hun achttiende terecht bij de kinderarts.

De medisch specialist doet diepgaander onderzoek en zal, naast bloed- en urineonderzoek, ook een meting kunnen doen van bijvoorbeeld de botdichtheid, van de samenstelling van de vet- en spiermassa of bijvoorbeeld een MRI-scan laten maken. Deze testen zijn nodig om meer informatie te krijgen over de oorzaak van het overgewicht of de obesitas en de daarmee verbonden aandoeningen.