Scroll Top

MOTIE VERRUIMING VESTIGINGSEISEN COFFEESHOPS GEMEENTE LEEUWARDEN NOG STEEDS OP DE TAFEL (Demo)

LEEUWARDEN – De motie van de VVD tegen de verruiming van de vestigingseisen van coffeeshops is afgelopen maandag in de gemeenteraadsvergadering verworpen. Hierdoor ligt het voorstel van burgemeester Crone om de afstand van coffeeshops tot scholen van 250 meter tot 100 meter te verkleinen nog steeds op de tafel.

In essentie willen alle partijen hetzelfde en dat is: de overlast rondom coffeeshops verkleinen. Door de afstand tot scholen te verkleinen kunnen coffeeshops kiezen om zich te verplaatsen naar andere plekken van de stad waar minder overlast is. “Dit is een vorm van regulering om het een beetje in de hand te houden, er komt geen coffeeshop bij het kan hooguit een verplaatsing zijn” aldus de burgemeester.