Scroll Top

De Nederlanse stichting Over Gewicht zal morgen een gesprek hebben met ministerie VWS inzake het preventieakkoord (Demo)

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is vandaag gestart met een serie rondetafelgesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Een groot aantal organisaties is uitgenodigd door de staatssecretaris om gezamenlijk de ambities te verkennen van het Nationaal Preventieakkoord en hoe betrokken partijen daarmee in de praktijk aan de slag kunnen.

Hoe concreter, hoe beter

Blokhuis: “We weten steeds meer over de enorme impact die gezond leven en bewuste keuzes kunnen hebben op onze gezondheid en welzijn. En niet alleen als je jong en gezond bent. Maar juist in alle fases van het leven, ook als je ziek bent. We bereiken het meest als we de handen ineen slaan en samen kijken hoe dat akkoord eruit kan zien. Dus niet van bovenaf maar van onderop.

We focussen in ieder geval op roken en overgewicht. Ik ben benieuwd naar de concrete voorstellen van partijen op die thema’s. Daarnaast zie ik ook uit naar de voorstellen voor andere onderwerpen die wellicht een plek kunnen krijgen in het Nationaal Preventieakkoord. En hoe de partijen hieraan willen bijdragen. Voor alles geldt: hoe concreter, hoe beter. Zodat we zoveel mogelijk bereiken.”

Nationaal Preventieakkoord

Preventie levert de samenleving veel op. Een goede gezondheid is van invloed op schoolprestaties, arbeidsparticipatie, arbeidsverzuim en ons welbevinden. Een gezonde levensstijl en aandacht voor preventie is daarom niet alleen een individuele kwestie, maar ook een maatschappelijke kwestie. Daarom gaat staatssecretaris Blokhuis een Nationaal Preventieakkoord sluiten, onder meer met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit zijn ook de gesprekspartners in de rondetafelgesprekken. Zie onder voor de lijst van aanwezigen bij het eerste rondetafelgesprek.

Het Nationaal Preventieakkoord markeert een nieuwe fase in het preventiebeleid waarin ambities en doelstellingen worden vertaald naar concrete, gezamenlijke maatregelen waar alle betrokken partijen voor tekenen en elkaar op aanspreken.

Overzicht aanwezigen eerste rondetafelgesprek (in willekeurige volgorde)

Gjalt Jellesma
Voorzitter van BOinK

Hanneke Dessing
Algemeen directeur Diabetes Fonds

Matthijs van den Berg
Hoofd van het RIVM centrum Voeding Preventie en Zorg

Erik Lenselink
Manager sportontwikkeling NOC NSF

Anthony Stigter
Secretaris Gezondheidszorg VNO-NCW en MKB-Nederland

Annemiek Dorgelo
Programmamanager Preventie Nierstichting

Wim van der Meeren
Voorzitter Raad van Bestuur van CZ

Ab Klink
Lid raad van bestuur VGZ

Hans Dupont
Hoofd preventie Mondriaan preventie / Universitair docent verslavingskunde Nederland / onderzoeker Universiteit Maastricht

Karolien van den Brekel-Dijkstra
Adviseur instituut positieve gezondheid / Huisarts, intern consulent preventie/gezonde wijk Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Utrecht / NHG projectgroep “preventie in de buurt”

Paul Oomes
Directeur MBO Raad

Sil de Weerd
Landelijke ambassadeur mbo 2017 / student Voeding en Voorlichting

Jacobine Geel
Voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland

Floris Italianer
Directeur Hartstichting / bestuursvoorzitter Alliantie Nederland Rookvrij!

Marlijn Simons – Somhorst
Manager Corporate Responsibility & Relations at Lidl Nederland

Jos Rietveld
Directeur GGD Groningen