Scroll Top

NZa maakt vergoeding preventie mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt.

Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd de regels te ontwikkelen na een succesvol experiment van verzekeraar CZ en een aantal aanbieders. In Nederland komen zo’n vijf miljoen mensen in aanmerking voor leefstijlcoaching. De huisarts kan mensen doorverwijzen. Verschillende beroepsgroepen zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen de zorg leveren. Een GLI duurt 24 maanden en de bekostiging sluit hier op aan. GLI wordt alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.

De regels gelden niet voor leefstijlcoaching van kinderen. Op dit moment vinden er experimenten plaats naar de ketenaanpak van een gezonde leefstijl voor kinderen. Aan de hand van de uitkomsten bekijkt het Zorginstituut hoe de zorg voor kinderen met overgewicht er uit moet zien. Ook voor kinderen is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Daarom hopen wij op korte termijn ook de regelgeving voor kinderen op te zetten.

bron