Scroll Top

NZa zet een belangrijke stap in de zorg:

Leefstijlcoaching voortaan vergoed voor mensen met obesitas

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat leefstijlcoaching voortaan vergoeden voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 zal de zogeheten gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vanuit de basisverzekering worden vergoed. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor dit obesitas tot preventie zal leiden en dat er in de toekomst minder beroep op andere vormen van zorg zal worden gedaan.

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door het geven van advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. In Nederland komen er ongeveer vijf miljoen mensen in aanmerking voor leefstijlcoaching. Na doorverwijzing van de huisarts kunnen leefstijlcoaches, maar ook diëtisten en zelfs fysiotherapeuten de nodige zorg leveren. Een GLI duurt 24 maanden en wordt alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.

Leefstijlcoach

De leefstijlcoach komt in beeld wanneer leefstijladviezen onvoldoende resultaat geven en er een intensievere begeleiding nodig is. Bij volwassenen geeft de huisarts een verwijzing naar de leefstijlcoach. Bij kinderen met obesitas zal de GGD of kinderarts doorverwijzen. In het traject worden de achtergronden en oorzaken van ongezond gedrag onderzocht. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en legt de focus op een duurzamere verandering van gedrag en leefstijl.

Deelnemers die hiermee onvoldoende resultaat boeken, krijgen extra individuele sessies met de leefstijlcoach aangeboden. De leefstijlcoach zal daarnaast een belangrijke rol spelen in de verbinding met het gemeentelijk sport- en beweegaanbod. Voor Stichting Over Gewicht is dit een enorme overwinning. Wij streven naar betere kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding. Dankzij de nieuwe opgestelde regels van de NZa kunnen mensen met overgewicht voortaan rekenen op de juiste zorg en ondersteuning.

Groeiend probleem

De nieuwe regels gelden nog niet voor leefstijlcoaching van kinderen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de ketenaanpak van een gezonde leefstijl voor kinderen. Met deze uitkomsten zal het Zorginstituut gaan bepalen hoe de zorg voor kinderen met overgewicht moet worden ingevuld. Overgewicht onder kinderen is een groeiend probleem. Stichting Over Gewicht hoopt dan ook op korte termijn meer informatie te kunnen bieden over de ketenaanpak van een gezonde leefstijl voor kinderen.

Bron: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogelijk